Title: The UC Architects Live recording
Level: 200-300
UCAHost: Pat Richard
Co-hosts: Ståle Hansen, Tom Arbuthnot, Steve Goodman
Please join us for this live recording where we will discuss Lync topics and have some of the MVP’s attending as special guests. You get to ask questions at the MVP\UCArchitects booth that we may discuss during the episode

The UC Architects podcast

uc-e1374745055298The UC Architects is a bi-weekly podcast about Lync, Exchange and Office365. We talk about whats new, whats working and whats not working. We like to highlight community contributions that we find useful and discuss topics over a virtual pint.

Twitter: @TheUCArchitects 

The UC Architects live recording

150KF_logo_greenVi ønsker å hjelpe alle som ønsker det å komme i gang med Lync og lykkes med det. Derfor arrangerer vi Norwegian Lync Day sammen med bransjen slik at vi kan komme sammen, dele informasjon og diskutere hvordan vi skal lykkes.

Knowledge Factory sitt Lync team består av MVP Ståle Hansen og Morten Enger som begge har lang erfaring med Lync implementasjoner. De er tilgjengelige som rådgivere, feilsøkere og kan være gode sparringspartnere når det gjelder mulighetene i en Lync implementasjon.

Twitter: @KFConsulting
Hjemmeside: http://knowledgefactory.com/

Knowledge Factory

%d bloggere like this: